Aantal aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van Quest for Growth bedraagt € 148.298.945 en wordt vertegenwoordigd door 18.733.961 gewone aandelen en 500 preferente aandelen zonder nominale waarde. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap en vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.

De wettelijk kennisgevingsdrempels zijn 5% en elk veelvoud daarvan zoals voorzien in artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007,

Elke over- of onderschrijding van deze drempels dient aan Quest for Growth en de FSMA meegedeeld te worden. Aanmeldingen van transparantiekennisgevingen moeten gebeuren via quest@questforgrowth.com.

Aandeelhoudersstructuur

toestand op 30/03/2023

Aandeelhouders

Aantal aandelen

FPIM

2.371.235

Meldingen: