Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering

6 maart 2023

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op de zetel van "Berquin Notarissen" CVBA (Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel) op maandag 6 maart 2023 om 11:00 uur, in aanwezigheid van een notaris, met de hieronder vermelde agenda en voorstellen van besluit.

Keuzedividend

31 maart 2022

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op donderdag 31 maart 2022 om 11.00 u.

Algemene Vergadering

31 maart 2022

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op donderdag 31 maart 2022 om 11.00 u.

Buitengewone Algemene Vergadering

14 April 2021

Daar de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2021 het wettelijk aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt, nodigt de raad van bestuur van Quest for Growth NV u hierbij uit op een nieuwe buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap met dezelfde agenda die zal plaatsvinden op 14 april 2021 om 11.00 u in aanwezigheid van een notaris.

Buitengewone Algemene Vergadering

25 Maart 2021

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal plaatsvinden op donderdag 25 maart 2021 om 12u30.

Algemene Vergadering

26 maart 2020

De raad van bestuur van Quest for Growth NV heeft de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die gehouden zal worden op donderdag 26 maart 2020.