Strategie

Quest for Growth investeert zowel in genoteerde als private groeibedrijven. Quest for Growth zal minstens 70% van de activa investeren in genoteerde ondernemingen met een beurskapitalisatie van minder van € 1,5 miljard of in private ondernemingen. Minimum 25% van de portefeuille wordt geïnvesteerd in effecten van private ondernemingen. Quest for Growth streeft ernaar dat het totaal van niet genoteerde investeringen (direct en indirect via durf- en groeikapitaalfondsen) 45-55% uitmaakt. De investeringen gebeuren hoofdzakelijk via de aankoop van aandelen en daarnaast kunnen leningen, in principe steeds converteerbaar in aandelen, aangegaan worden.

Geografisch richt Quest for Growth zich vooral op Europese ondernemingen.

Gezien de wens om te investeren in groeibedrijven, ligt de focus op sectoren en thema’s waarvan verwacht wordt dat ze sneller dan gemiddeld kunnen groeien. Voor Quest for Growth staan drie investeringsgebieden centraal, met name Digital (digitale technologie), Health (technologie voor de gezondheidssector) en Cleantech (schone technologie).

Diversificatie

0 66 %
Genoteerde aandelen
0 10 %
Durf- en groeikapitaal
0 16 %
Durf- en groeikapitaalfondsen

Genoteerde aandelen


De genoteerde portefeuille van Quest for Growth wordt 100% actief beheerd en volgt geen referentie-index of benchmark. De aandelenselectie gebeurt op basis van fundamentele analyse. Belangrijke beleggingscriteria zijn: financiële sterkte, groeiperspectieven, marktpositie, sterkte van het management en waardering van het aandeel. De voorkeur gaat uit naar beleggingen op lange termijn in groeiaandelen met een aantrekkelijke waardering.

De meeste aandelen binnen de portefeuille zijn ondernemingen met kleine en middelgrote beurskapitalisaties (small & mid caps). Quest for Growth vindt het erg belangrijk om regelmatig persoonlijk contact te hebben met het management van deze bedrijven. Naast middelgrote ondernemingen kan Quest for Growth ook in zekere mate in grote bedrijven investeren, waardoor de liquiditeit van de portefeuille verbeterd wordt.

De portefeuille is gediversifieerd maar selectief met investeringen in 20 tot 30 verschillende bedrijven. Er wordt wel gestreefd naar een goede diversificatie tussen verschillende sectoren. De grootte van een investering in een individueel bedrijf bedraagt in principe maximum 5% van de netto inventariswaarde.

Durf- en groeikapitaal

Op selectieve wijze kan Quest for Growth ingaan op de mogelijkheid om te co-investeren samen met de durfkapitaalfondsen van Capricorn Partners. Hierdoor kan Quest for Growth zijn posities in ondernemingen waarin al onrechtreeks geïnvesteerd wordt, verder verhogen. Meestal zal dit gebeuren in een latere fase van ontwikkeling van het bedrijf. Voor deze investeringen wordt de beslissing initieel genomen door de Raad van Bestuur van Quest for Growth.

Voor de niet-genoteerde aandelen is het doel om een meerwaarde te creëren via een overname door een andere marktpartij of door een exit (i.e. uitstap uit het bedrijf) via een beursintroductie.

Durf- en groeikapitaalfondsen

Investeringen in niet-genoteerde ondernemingen zullen in toenemende mate uitgevoerd worden via durfkapitaalfondsen van Capricorn Partners, die de vermogensbeheerder is van Quest for Growth. Beslissingen over het aangaan van een investering in deze fondsen worden genomen door de raad van bestuur van Quest for Growth. Het doel is om via deze fondsen significante participaties te nemen in bedrijven, waarbij de beheerder een actieve rol speelt in de raad van bestuur en in de ondersteuning van het management van deze ondernemingen. Deze strategie moet zorgen voor een hogere instroom van investeringsdossiers en een meer doorgedreven opvolging van de investeringen in niet-genoteerde aandelen, om zodoende de toekomstige resultaten van Quest for Growth verder te verbeteren.

Voor de investeringen in fondsen van derden werd een gelijkaardige strategie gevolgd als voor de rechtstreekse participaties in niet-genoteerde ondernemingen, maar er zullen geen investeringen in nieuwe fondsen gebeuren. De verplichtingen uit het verleden zullen worden gerespecteerd.

  • € 2,5 miljoen het Capricorn Cleantech Fund

  • € 15 miljoen in het Capricorn Health-tech Fund

  • € 11,5 miljoen in het Capricorn ICT Arkiv

  • € 20 miljoen in het Capricorn Sustainable Chemistry Fund

  • € 15 miljoen in het Capricorn Digital Growth Fund

  • € 7,6 miljoen in het Capricorn Fusion China Fund

Hierdoor participeert Quest for Growth in groeibedrijven in de drie geselecteerde investeringsgebieden Cleantech/Sustainable Chemistry, Health en Digital, telkens via een gespecialiseerd durfkapitaalfonds van Capricorn Partners.

Deze Capricorn fondsen waarin Quest for Growth investeert, streven eveneens naar het creëren van meerwaarden door de bedrijven in hun portefeuille op termijn te verkopen of te introduceren op de beurs.