Persbericht

Business update 31 maart 2023

27 april 2023

Resultaten

Quest for Growth sloot het eerste kwartaal van het boekjaar af met een nettowinst van € 5,3 miljoen. € 2,8 miljoen hiervan kan aangewend worden voor dividenduitkering. Het rendement op eigen vermogen bedroeg +3,67%. Het aandeel Quest for Growth zag haar beurskoers over de eerste drie maanden van het jaar afnemen met 6,7% tot een slotkoers van 5,60 euro op 31 maart 2023. De discount van de beurskoers ten opzichte van de netto inventariswaarde nam toe tot 29,8% op het einde van het kwartaal, tegenover 24,3% op het einde van 2022.

Vereenvoudigde kapitaalstructuur, verhoging aantal gewone aandelen en vermindering van de rechten voor preferente aandelen

De buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2023 heeft unaniem volgende beslissingen genomen:

  1. De preferente soort aandelen A en de preferente soort aandelen B smelten samen tot één soort preferente aandelen.

  2. 500 van de 1000 bestaande preferente aandelen worden opgedeeld in 535.249 gewone aandelen en verliezen hun rechten als preferente aandelen. Hierdoor komen er 535.249 gewone aandelen bij zonder dat het kapitaal wordt verhoogd, wat een dillutie van 2,86% betekent voor de intrinsieke waarde van ieder gewoon aandeel.

  3. Deze bijkomende 535.249 gewone aandelen zijn onderworpen aan een lock-up verplichting. De niet-overdraagbaarheid wordt om de zes maanden opgeheven voor 25% zodat de aandelen per 30 maart 2025 volledig verhandelbaar zijn.

  4. Er blijven nog 500 preferente aandelen over die voorbehouden blijven als variabele incentive voor het actieve management en waarop een koopoptie rust ten voordele van de Beheervennootschap.

  5. De 500 preferente aandelen hebben het recht om 2 kandidaat bestuurders voor te dragen in de raad van bestuur van QfG.

  6. Het excedentair gedeelte van het dividend dat aan de preferente aandeelhouders wordt uitgekeerd, zal niet meer worden berekend op basis van het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om alle aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% op jaarbasis, maar zal worden berekend op basis van het gedeelte van het dividend dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om de aandeelhouders een vergoeding uit te keren die gelijk is aan nominaal 6% cumulatief en recupereerbaar voor voorgaande jaren waarin er geen of onvoldoende dividenduitkeringen zijn geweest, en dit te rekenen vanaf 1 januari 2023.

  7. Het excedentair preferent dividendrecht wordt verminderd van 20% naar 10% zodat de fractie van het excedentair gedeelte van het dividend ten gunste van alle aandeelhouders opgetrokken wordt van 80% naar 90%.