Persbericht

NAV per 30/09/2020

8 oktober 2020

Op 30 september 2020 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth 8,43 € per aandeel. Op
31 december 2019 bedroeg de netto inventariswaarde 8,12 € per aandeel. De beurskoers op 30 september
2020 bedroeg 5,50 € per aandeel (31 december 2019: 5,90 € per aandeel).