Persbericht

NAV per 31/08/2020

3 september 2020

Op 31 augustus 2020 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth 8,27 € per aandeel. Op
31 december 2019 bedroeg de netto inventariswaarde 8,12 € per aandeel. De beurskoers op 31 augustus
2020 bedroeg 5,54 € per aandeel (31 december 2019: 5,90 € per aandeel).