Persbericht

NAV per 31/10/2021

4 november 2021

Op 31 oktober 2021 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth 10,46 € per aandeel. Op 31 december 2020 bedroeg de netto inventariswaarde 9,14 € per aandeel. De beurskoers op 31 oktober 2021 bedroeg 7,84 € per aandeel (31 december 2020: 6,50 € per aandeel).

Op 30 juni 2021 keerde de vennootschap € 0,40 per aandeel uit als gevolg van de beslissing door de algemene vergadering om het kapitaal te verminderen op 14 april 2021.