Persbericht

Quest for Growth halfjaarverslag januari-juni 2020

30 juli 2020

Na een erg zwak eerste kwartaal omwille van de impact van de coronacrisis op de financiële markten, kende Quest for Growth een uitstekend tweede kwartaal. Dat de netto inventariswaarde in het eerste halfjaar slechts daalde met 1,9% kan als een succes bestempeld worden in de huidige marktomstandigheden. De netto inventariswaarde per aandeel bedroeg € 7,96, ten opzichte van € 8,12 op 31 december 2019. Er werd een verlies geboekt van € 2,6 miljoen (€ 0,15 per gewoon aandeel), te vergelijken met een winst van € 11,8 miljoen (€ 0,71 per gewoon aandeel) in het eerste halfjaar van 2019.

Ondanks het goed standhouden van de onderliggende portefeuille, daalde de aandelenkoers met ruim 11% tot € 5,24 op 30 juni 2020, ten opzichte van € 5,90 op het einde van 2019. De discount van de koers ten opzichte van de netto inventariswaarde liep verder op en bedroeg 34,2% op het einde van het halfjaar.