Persbericht

Quest for Growth lijdt na drie sterke jaren een verlies van € 25 miljoen in 2022

26 januari 2023

Quest for Growth ontsnapt niet aan beursmalaise en lijdt na drie sterke jaren een verlies van € 25 miljoen in 2022


Per 31 december 2022

  • Intrinsieke waarde per aandeel: € 7,93 (per 31 december 2021: € 10,71)

  • Beurskoers: € 6,00 (per 31 december 2021: € 7,98)

  • Discount van beurskoers op de intrinsieke waarde: 24,31% (per 31 december 2021: 25,5%)

Boekjaar 2022

  • Nettoverlies van het boekjaar: - € 24.828.965 (- € 1,40 per gewoon aandeel) tegenover een winst van € 33.140.999 (€ 1,98 per gewoon aandeel) voor boekjaar 2021

  • Negatief rendement op het eigen vermogen van 14,70%

  • 45% van de dividendrechten omgezet in aandelen. Kapitaalverhoging van € 8.549.916

  • Nieuwe investeringen in de niet genoteerde ondernemingen Finquest en fruitcore robotics

  • Succesvolle exits in c-LEcta en Accell

Boekjaar 2023

  • Voorstel vereenvoudiging rechten preferente aandelen

Resultaten

Quest for Growth sloot het boekjaar af met een verlies van € 24.828.965 en met een negatief rendement op het eigen vermogen van 14,7%, rekening houdend met het uitgekeerd dividend van € 1,02 bruto op 21 april 2022 en de kapitaalverhoging naar aanleiding van het keuzedividend.

Daarmee ontsnapte ook Quest for Growth niet aan de wereldwijde beursmalaise. De daling bleef echter beperkt door succesvolle verkopen in de portefeuille. In het segment durf- en groeikapitaal verkocht Quest for Growth haar belang in het Duitse biotechbedrijf c-LEcta aan het Ierse Kerry. In de portefeuille van beursgenoteerde aandelen ging het fonds in op het bod van KKR op de Nederlandse fietsenproducent Accell.

Het aandeel Quest for Growth zag haar beurskoers afnemen met 14,5% tot een slotkoers van € 6,00 op 31 december 2022. Dit is inclusief de hierboven vermelde dividenduitkering. De discount van de beurskoers ten opzichte van de netto inventariswaarde nam licht af tot 24.3% tegenover 25,5% op het einde van 2021.