Persbericht

Resultaat keuzedividend: 45% van het dividend omgezet in nieuwe aandelen

21 april 2022

Resultaat keuzedividend: 45% van het dividend omgezet in nieuwe aandelen

Op 31 maart 2022 keurde de algemene vergadering een bruto dividenduitkering van € 19.045.714,27 goed. Dit komt neer op een bruto dividend van € 1,02 (netto: € 1,00) per gewoon aandeel. De raad van bestuur besliste hierop om aan de aandeelhouders de mogelijkheid te geven om in te tekenen op een kapitaalverhoging door middel van de inbreng van hun netto-dividendvordering via een keuzedividend.

De aandeelhouders werd de keuze geboden tussen ofwel:

(i) de inbreng van hun dividendrechten in het kapitaal in ruil voor nieuwe aandelen van de klasse ‘gewone aandelen’,

(ii) de uitbetaling van de dividendrechten in geld, of

(iii) een combinatie van beide voorgaande opties.

De uitgifteprijs voor de houders van gewone aandelen bedroeg € 6,00 per nieuw gewoon aandeel. De uitgifteprijs voor de houders van preferente aandelen (aandelen A en aandelen B) bedroeg € 7,32 per nieuw gewoon aandeel, daar zij geen korting genoten. Het aantal dividendrechten dat diende ingebracht te worden om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel (de “ruilverhouding”) bedroeg 6, dus 1 nieuw gewoon aandeel voor 6 bestaande dividendrechten.

Voor 45% van de dividendrechten opteerden de aandeelhouders voor de inbreng van hun dividendrechten in het kapitaal in ruil voor nieuwe aandelen van de klasse ‘gewone aandelen’. Hierdoor werden 1.424.986 nieuwe gewone aandelen uitgegeven, voor een totaalbedrag van € 8.549.916.

Het kapitaal van Quest for Growth bedraagt nu € 148.298.945 en wordt vertegenwoordigd door 18.198.212 gewone aandelen, 750 A- en 250 B- aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap.

De betaling van het dividend in geld en/of de levering van de nieuwe gewone aandelen en de toelating ervan tot de verhandeling op Euronext Brussels, zal vanaf vandaag, 21 april 2022, gebeuren.