Persbericht

Transparantiewetgeving

25 mei 2023

Transparantiewetgeving:
Openbaarmaking van uitstaande stemrecht verlenende effecten overeenkomstig de wet van 2 mei 2007

Quest for Growth publiceert overeenkomstig artikel 15, § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de volgende informatie betreffende haar uitstaand kapitaal en haar uitstaande stemrecht verlenende effecten op 30 maart 2023:

Toestand op 30 maart 2023

Totaal maatschappelijk kapitaal: € 148.298.945,16

Totaal aantal uitstaande stemrecht verlenende effecten (de “noemer”): 18.733.961 waarvan:

• 18.733.461 gewone aandelen

• 500 preferente aandelen

Krachtens de Belgische Wet is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 5%, 10%, 15%, 20% en verdere veelvouden van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.