Persbericht

Transparantiewetgeving: openbaarmaking uitstaande stemrecht verlenende effecten

27 april 2022

Transparantiewetgeving:
Openbaarmaking van uitstaande stemrecht verlenende effecten overeenkomstig de wet van 2 mei 2007

Quest for Growth publiceert overeenkomstig artikel 15, § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de volgende informatie betreffende haar uitstaand kapitaal en haar uitstaande stemrecht verlenende effecten op 21 april 2022:

Toestand op 21 april 2022

Totaal maatschappelijk kapitaal: € 148.298.945,16

Totaal aantal uitstaande stemrecht verlenende effecten (de “noemer”): 18.199.212 waarvan:

• 18.198.212 gewone aandelen

• 750 aandelen klasse A

• 250 aandelen klasse B

Krachtens de Belgische Wet is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 5%, 10%, 15%, 20% en verdere veelvouden van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 dienen verstuurd te worden naar mpauwels@questforgrowth.com

Deze informatie wordt eveneens gepubliceerd op www.questforgrowth.com - Informatie - Aandeelhoudersstructuur.