Persbericht

Brigitte de Vet-Veithen voorgesteld als bestuurder van Quest for Growth

25 februari 2022

Brigitte de Vet-Veithen voorgesteld als bestuurder van Quest for Growth

De raad van bestuur van Quest for Growth stelt voor om de mevrouw Brigitte de Vet-Veithen te benoemen tot onafhankelijk bestuurder van Quest for Growth. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van 31 maart 2022 en is onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA. Het voorgestelde mandaat zal lopen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2025.

Brigitte de Vet-Veithen is Vice President van Materialise sinds juni 2016, als vertegenwoordiger van De Vet Management bvba, en staat aan het hoofd van Materialise Medical. Mevrouw de Vet-Veithen heeft 25 jaar ervaring in de technologie sector en met name in de gezondheidszorg en life sciences. Voor zij Materialise vervoegde, bekleedde zij verschillende leidinggevende functies, waaronder de rol van Chief Executive Officer van de Acertys groep, een leverancier van medische apparatuur, software, diensten en benodigdheden voor ziekenhuizen en medische professionals. Zij startte haar carriere in Consulting en bekleedde aansluitend verschillende managementfuncties bij Johnson & Johnson en was Vice President voor de EMEA-regio van Cordis Neurovascular en General Manager van Cordis in Duitsland. Mevrouw de Vet-Veithen behaalde een Master of Business Administration met een Major in Engineering van HEC Luik en een MBA van INSEAD.

Brigitte de Vet-Veithen wordt voorgesteld ter vervanging van Lieve Verplancke, die zich niet langer zal kandidaat stellen als bestuurder, na het aflopen van haar mandaat op 31 maart 2022. De raad van bestuur wenst mevrouw Verplancke te bedanken voor de voorbije jaren als bestuurder.