Persbericht

Halfjaarverslag 30 juni 2022

28 juli 2022

Resultaten

Quest for Growth sloot het tweede kwartaal van het boekjaar af met een verlies van € 14.579.003. Het rendement op eigen vermogen, rekening houdend met het dividend van € 1,02 bruto uitgekeerd op 21 april 2022, bedroeg -8,6%. Daarmee ontsnapte ook Quest for Growth niet aan de wereldwijde beursmalaise. De daling bleef echter beperkt door succesvolle exits in onze portefeuille. In het segment durf- en groeikapitaal verkocht Quest for Growth haar belang in het Duitse biotechbedrijf c-Lecta aan het Ierse Kerry. In de portefeuille van beursgenoteerde aandelen gingen we in op het bod van KKR op de Nederlandse fietsenproducent Accell.

Het aandeel Quest for Growth zag haar beurskoers over het eerste halfjaar afnemen met 12,8% tot een slotkoers van € 6,12 euro op 30 juni 2022. Dit is inclusief de hierboven vermelde dividenduitkering. De discount van de beurskoers ten opzichte van de netto inventariswaarde nam licht toe tot 27,9% tegenover 25,5% op het einde van 2021.

Aandeelhouders hadden het recht om hun dividend te laten uitkeren in nieuw uitgegeven aandelen. Hierbij werden 45% van de dividendrechten uitgekeerd in de vorm van nieuwe aandelen. Het aandelenkapitaal van Quest for Growth nam door deze kapitaalsverhoging toe tot ruim € 147 miljoen, ten opzichte van ruim € 138 miljoen eind 2021.

Marktomgeving

Na een uitstekend beursjaar 2021 verloopt 2022 uiterst moeizaam. De Europese beursindex STOXX Europe 600 Net Return daalde 15%. Dat de beurskoersen van kleinere bedrijven sterker dalen dan deze van hun grotere collega’s is niet ongewoon gedurende een beurscorrectie. Ook nu niet en de small cap index (STOXX Europe Small 200 Net Return) kende een grotere daling met 25%. Ook de Amerikaanse beurzen volgen deze dalende trend. De S&P 500 in EUR uitgedrukt daalde 13%, exclusief de impact van de duurdere dollar daalde de S&P 500 zelfs 20%. De belangrijkste oorzaak van de turbulentie op de wereldwijde beurzen is de historisch hoge inflatie die centrale banken wereldwijd dwingt hun expansieve monetaire beleid versneld af te bouwen. Daarbovenop kwamen de toenemende geopolitieke spanningen met de oorlog in Oekraïne.

Investeringen in genoteerde aandelen

De geschatte performance van de genoteerde aandelen bedraagt ongeveer -18% en hield dus goed stand ten opzichte van de STOXX Europe Small 200 NR index. De Nederlandse fietsenproducent Accell droeg over het eerste halfjaar het sterkst bij aan de beursgenoteerde portefeuille. In de loop van de maand juni verkochten we onze aandelen Accell in het kader van het bod uitgebracht door de Amerikaanse private equity speler KKR. EVS (+10% inclusief dividend) uit Luik publiceerde goede eerste kwartaalcijfers en kon uitpakken met een groeiend orderboek. EVS maakte ook haar intentie bekend om ook de komende jaren een hoog dividend te willen uitbetalen. Jensen zag verder herstel in de vraag naar industriële wassystemen. Het aandeel steeg met 5%, voornamelijk na de publicatie van beter dan verwachte jaarcijfers.

Onder de sterkste dalers vinden we met Steico (-39%), PSI Software (-37%) en Stratec (-36%) drie Duitse bedrijven terug die hun koers en hun waardering in 2021 sterk zagen oplopen.

Gedurende het eerste halfjaar kocht Quest for Growth met EVS één nieuwe positie en nam het fonds met Fresenius, Technotrans en Accell afscheid van drie bedrijven. Het Belgische EVS combineert een lage waardering met goede vooruitzichten omtrent dividenden en kasstromen. Het nieuwe management onder leiding van CEO Serge Van Herck durft bovendien de uiterst conservatieve balans gebruiken voor overnames die op termijn opnieuw voor groei kunnen zorgen. Het Duitse Fresenius zag haar groeiritme de voorbije jaren afnemen terwijl de schuldgraad hoog bleef. We verkochten het aandeel nadat een strategische oefening van het management weinig overtuigende resultaten opleverde. Bij Technotrans zagen we onvoldoende groeipotentieel en kon de nieuwe strategie van het management ons niet overtuigen.