Persbericht

QfG investeert 7,6 miljoen euro in Capricorn Fusion China Fund

30 april 2021

Quest for Growth verbindt zich ertoe om ongeveer 7,6 miljoen euro te investeren in het Capricorn Fusion China Fund. Van deze verbintenis is ongeveer € 1,9 miljoen geïnvesteerd bij de kapitaalverhoging van het fonds op 30 april 2021 en het resterende bedrag zal gedurende de looptijd van het fonds worden opgevraagd.

Het Capricorn Fusion China Fund (“CFCF”) is het meest recente investeringsfonds dat door Capricorn Partners wordt beheerd. Capricorn Partners nam het beheer van dit fonds op 1 oktober 2020 over van Fusion Partners.

Het fonds richt zich op investeringen in bedrijven die de link leggen tussen de Europese en Chinese markt. Daarbij zoekt het enerzijds naar Europese innovatieve bedrijven die een duidelijke rol zien voor de Chinese markt in hun ontwikkeling (in sourcing, supply, productie of commercialisatie). Anderzijds zal het fonds ook investeren in Chinese bedrijven die de stap naar de Europese markt willen zetten.

Het fonds kan investeren over het financieringscontinuüm van scale‐up tot niet-beursgenoteerde groeibedrijven en heeft intussen twee participaties:

  • XenomatiX, een Belgisch technologiebedrijf dat Lidars (een technologie die de afstand tot objecten bepaalt door laserpulsen) ontwikkelt voor de mobiliteitsmarkt, en een belangrijke speler wil worden in de race naar autonoom rijdende wagens, waar de Chinese markt een enorm potentieel biedt;

  • Xi’An Thiebaut, een Belgisch-Chinese joint venture die als toeleverancier voor de Chinese farma- en cosmeticaindustrie aluminium tubes maakt en commercialiseert in het noorden van China (Xi‘An).

De interim closing verhoogt het kapitaal van het fonds van 12.925.000 euro naar 30.300.000 euro. Dit is een belangrijke stap op weg naar het doel om voor het einde van 2021 75 miljoen euro te verzamelen. Het Capricorn Fusion China Fund versterkt zijn kapitaal door de intrede van Quest for Growth en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), die ook in de Raad van Bestuur zullen zetelen, alsook met de toetreding van een aantal private investeerders