Persbericht

Quest for Growth investeert 1,9 miljoen euro in Qpinch

7 oktober 2021

Qpinch, een Belgische scale-up die industriële warmtepompen levert aan de chemische, petrochemische industrie en voedingsindustrie, heeft € 10 miljoen aan groeikapitaal aangetrokken van FPIM-SFPI (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) en Capricorn Partners. Qpinch heeft oplossingen ontwikkeld om de energiekosten van de industrie drastisch te verlagen en de uitstoot van koolstofdioxide aanzienlijk terug te dringen. Bij Capricorn hebben het Capricorn Sustainable Chemistry Fund en Quest for Growth in de in Antwerpen gevestigde scale-up geïnvesteerd. De Haven van Antwerpen en een grote groep aandeelhouders hebben de een voorfinanciering van € 4 miljoen voorzien in aanloop van deze kapitaalverhoging.

Natuurnabootsing om grote stappen te maken naar efficiënter energiegebruik en lagere CO2-uitstoot in de industrie

In de revolutionaire Qpinch-technologie worden de natuurlijke chemische reacties nagebootst die in alle levende cellen plaatsvinden tijdens de zogenaamde ATP/ADP-cyclus (waarbij ATP verwijst naar adenosinetrifosfaat en ADP naar adenosinedifosfaat). Via dit chemische proces wordt de temperatuur verhoogd van de restwarmte die normaal gesproken niet zou worden benut. Anders dan bij het gebruik van conventionele warmtepompen, worden bij dit gesloten proces de bedrijfskosten en het elektriciteitsverbruik geminimaliseerd. De technologie is schaalbaar van 1 tot meer dan 50 megawatt en is daarom in staat grote hoeveelheden industriële restwarmte te verwerken. Voor grote industriële processen betekent dit een enorme sprong voorwaarts als het gaat om een efficiënter energiegebruik en CO2-reductie. De demonstratie-eenheid voor warmteterugwinning heeft van meet af aan de capaciteiten van de Qpinch-technologie getest om deze op te schalen voor gebruik bij allerlei industriële processen en om de klanten in staat te stellen hun doelen voor 2030 te realiseren. De technologie is beschikbaar voor een grote verscheidenheid van zware industrieën, variërend van olieraffinage en petrochemie tot levensmiddelen en diervoeding.

Het bedrijf kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst. SABIC Ventures, de nvesteringstak van de SABIC Petrochemical Group, is sinds 2018 een strategische partner en investeerder. Qpinch heeft de eerste megawattinstallaties geleverd aan Borealis en Kuraray (EVAL) in Antwerpen en heeft een aantal overeenkomsten voor strategische samenwerking ondertekend met Boortmalt, de grootste mouterijgroep ter wereld, en met het grote ingenieursbedrijf Chiyoda Corporation om de technologie in Japan te commercialiseren.

Met € 14 miljoen aan nieuw kapitaal kan Qpinch haar commerciële team versterken, haar technische capaciteit uitbreiden en nieuwe markten bedienen. “Na tien jaar technologische ontwikkeling heeft Qpinch met succes haar eerste industriële megawattinstallaties opgeleverd. Dit nieuwe product is een belangrijke mijlpaal voor de wereldwijde uitrol die onze klanten in staat stelt hun CO2-doelstellingen voor 2030 te realiseren,” aldus Wouter Ducheyne, mede-CEO en CTO Qpinch. “Met sterke partners zoals Capricorn en FPIM zullen we de verdere ontwikkeling van het bedrijf en de commercialisering versnellen. Omdat klimaatneutraliteit van de industrie in rap tempo een steeds kritischer factor wordt, moeten we wereldwijd snelle, grote en betrouwbare installaties leveren. Deze omstandigheid motiveert ons als technologisch gelicentieerd bedrijf de samenwerking te zoeken met klanten, strategische leveranciers, ingenieursbedrijven en bouwbedrijven,” zegt Christian Heeren, mede-CEO en CCO Qpinch.

Ludwig Goris, Senior Investment Manager bij Capricorn: “Qpinch heeft een technologie ontwikkeld die voor het eerst in de geschiedenis een goede oplossing biedt om op grote industriële schaal energie te besparen en de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. Wij vinden het fantastisch dat de chemische warmtepomp die Wouter Ducheyne en Chris Stevens van de Universiteit Gent hebben ontwikkeld nu overal in de chemische en petrochemische industrie en in de voedingsindustrie wordt ingezet. In deze voor het klimaat uiterst zorgelijke tijden willen we de onderneming ondersteunen in haar ambities van internationale groei en willen we bijdragen aan een klimaatneutrale chemische sector.”

Leon Cappaert, Investment Manager bij FPIM-SFPI: “We zijn sterk van mening dat de eerste golf van investeringen die nodig is om de klimaatdoelen van de EU te halen ten gunste moet komen van technologieën die energiezuinigheid bevorderen. Momenteel is dit het meest efficiënte en winstgevende segment dat directe voordelen voor milieu en samenleving oplevert. De technologie van Qpinch is daarvan een goed voorbeeld: door de warmte van industriële processen te hergebruiken draagt zij niet alleen bij tot een lager energieverbruik maar ook tot een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot. Voor ons is de technologie van Qpinch een belangrijk hulpmiddel om de concurrentiepositie van de chemische sector in Antwerpen veilig te stellen en te verbeteren. FPIM is trots op haar betrokkenheid bij dit geweldige groeiverhaal.”