Persbericht

Quest for Growth dividend en modaliteiten keuzedividend goedgekeurd

31 maart 2022

Dividend en modaliteiten keuzedividend goedgekeurd

De algemene vergadering van aandeelhouders van Quest for Growth heeft besloten om voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 een dividend uit te keren van 19.045.714,27 euro. Dit komt neer op een bruto dividend voor de gewone aandelen van 1,0179 euro per aandeel (netto: 1,00 euro per aandeel).

De aandeelhouders zullen voor de uitkering van het resultaat de keuze hebben tussen (i) de inbreng van hun dividendrechten in het kapitaal in ruil voor nieuwe aandelen van de klasse ‘gewone aandelen’, (ii) de uitbetaling van de dividendrechten in geld of (iii) een combinatie van beide voorgaande opties.

De raad van bestuur bepaalde de volgende uitgiftemodaliteiten voor de voorgestelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal d.m.v. keuzedividend.

De uitgifteprijs per nieuw gewoon aandeel in het kader van het keuzedividend is bepaald als volgt:

a) Het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Quest for Growth gedurende de periode van 24 maart 2022 tot en met 30 maart 2022 op Euronext Brussel: 8,46 euro;

b) verminderd met het bruto dividend dat voor het boekjaar 2021 zal worden uitgekeerd aan de houders van Gewone Aandelen en de houders van Preferente Aandelen gedeeld door het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen: 1,1354 euro;

Op het bedrag dat de uitkomst vormt van bovenstaande punten (a) en (b) werd een korting toegekend van 18,08% aan de houders van de gewone aandelen.

De Raad van Bestuur van Quest for Growth legde op deze basis de uitgifteprijs per nieuw gewoon aandeel vast op 6 euro. Het aantal dividendrechten dat dient te worden ingebracht om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel (de “ruilverhouding”) bedraagt 6, dus 1 nieuw gewoon aandeel voor 6 dividendrechten.

De aandeelhouders kunnen hun keuze maken in de periode van 7 april tot en met 19 april 2022 (de “keuzeperiode”). De coupons nr. 15, die het dividendrecht verbonden aan de gewone aandelen vertegenwoordigen, zullen tijdens de keuzeperiode niet worden genoteerd of verhandeld op de beurs.